Yrittäjän tietosuoja

Tietosuoja-asetus

Tietosuoja-asetus, GDPR eli General Data Protection Regulation tuli voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on tullut olla tietosuoja-asetuksen mukaista.

GDPR – General Data Protection Regulation

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuojaperiaatteita. Tiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoi­tusten kanssa yhteen sopimattomalla tavalla. Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asian­mukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Henkilötietojen on oltava rekisterin käyttötar­koituksen kannalta asianmukaisia, olennaisia ja tarpeellisia.

Henkilötietojen käsittelyssä on varmistettava turvallisuus. Tiedot on suojattava luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä. Rekisterinpitäjän on varmistettava, että tiedot eivät häviä, tuhoudu tai vahingoitu vahingossa. Suojaamisessa on käytettävä asianmukaisia teknisiä tai organisato­risia toimia. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietojen käsittelyn periaatteita on noudatettu. Tarpeen vaatiessa hänen on pystyttävä osoittamaan se. Näyttönä voi toimia dokumentaatio, kuten selos­teet, ohjeet ja sopimukset.

Hyödynnä ulkopuolista asiantuntija-apua

  • Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö vapauttaa asiakkaan oman organisaation aikaa yrityksen ydinprosessien tehtävien hoitamiseen
  • Saat asiantuntija-apua lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen ja niiden ylläpitoon
  • Tiedostat riskejä, saat työkaluja riskien hallintaan, vähennät riskejä
  • Saat työkaluja tuottavuuden lisäämiseen
  • Saat työkaluja johtamiseen
  • Asiat etenevät ja tulee valmista
  • Palvelun perusmaksu kannustaa käyttämään – Vastinetta rahoille

Soita jo tänään 050 5020 993 – Katsotaan kuinka voin olla avuksi