Kodin suojaaminen hälytysjärjestelmällä

Koti on meille kaikille tärkeä ja rakas paikka, sitä halutaan suojata ja siitä halutaan pitää huolta. Hälytysjärjestelmä on hyvä tapa nostaa kodin arvoa, se lisää tunnetta turvallisuudesta ja on tehokas tapa ennaltaehkäistä kotiin kohdistuvaa rikollista toimintaa.

Hälytysjärjestelmä on mahdollista hankkia käyttökohteen ja käyttötarkoituksen mukaisesti langattomana tai kaapeloituina sekä näiden yhdistelmänä.

Uudisrakennuksissa hälytysjärjestelmään on mahdollista liittää viranomaismääräysten mukainen kaapeloitu palosuojaus, jolloin paloilmaisimiin tulee ulkoinen virransyöttö. Paloilmaisimista saadaan järjestelmän muiden ilmaisimen tavoin hälytys- sekä vikatiedot välitettyä eteenpäin, omaan matkapuhelimeen tai palveluntoimittajan hälytyskeskukseen.  

Hälytysjärjestelmää hankittaessa on hyvä miettiä hetki käyttökohdetta ja käyttötarkoitusta. Asunto kerrostalossa on usein rivi- ja omakotitaloa helpompi suojata, siinä on usein vain yksi sisäänkäynti. Kerrostaloasuntoon riittää perustarpeisiin muutaman ilmaisimen järjestelmä, jossa tilasuojaus keskittyy sisäänkäyntioven valvontaan. Katutason asunnot ovat omalukunsa, siellä suojaustarve on usein laajempi.  

Rivi- ja omakotitalot vaativat usein laajemman suojauksen, niissä kaapeloinnin piilottaminen rakenteisiin on usein haastavaa ja aikaa vievää. Langaton tai osin kaapeloitava järjestelmä voi olla niissä järkevä vaihtoehto.

Uudisrakennuksiin kaapelointi saadaan järjestettyä usein osana muuta sähkökaapelointia.  Samassa yhteydessä on hyvä huolehtia myös kameravalvontajärjestelmän kaapelivarauksista.  

Omat vai vuokralaitteet

Vuokralaitteet

Plussat

 • laitteet vuokraajan omistuksessa
  • määräaikainen sopimuskausi
  • sama palveluntoimittaja
  • edullinen aloitus ja hankintahinta
  • kaikki palvelut yhdessä
  • kiinteä kk maksu

Kiinteä kk maksu sisältää tiedonsiirtokustannukset sekä vartijan käynnit sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti. Usein myös ilmaisimien paristot ja järjestelmän varakäyntiakun.

Miinukset

 • tarjolla usein vain langaton järjestelmä
  • omaa järjestelmää kalliimpi pidemmällä tarkastelujaksolla
  • palveluntoimittajan vaihto ei mahdollista

Omat laitteet

Plussat järjestelmä omiin tarpeisiin

 • kaapeloitu / langaton järjestelmä tai niiden yhdistelmä
 • mahdollisuus liittää osaksi myös viranomaisvaatimukset täyttävä kodin
 • palosuojaus (kaapeloitava)
 • kodin ohjauksen mahdollisia 
 • kaapeloidun järjestelmän luotettavuus / toimintavarmuus (vikahälytykset)
 • kaapeloidun järjestelmän vähäisempi huoltotarve
 • hälytykset ohjattavissa omaan matkapuhelimeen – ei vaatimusta vartiointiliikkeen palvelulle
 • mahdollisuus kilpailuttaa ja vaihtaa vartiointiliikkeen palvelu
 • vartiointiliikkeen kotitalousasiakkaan palveluun sisältyy usein sopimusehtojen mukaisesti vartijan käynnit
 • vartiointiliikkeen sopimukseen on mahdollista liittää myös tiedonsiirrossa tarpeellinen sim kortti.
 • mahdollisuus käyttää omaa matkapuhelimen sim korttia tiedonsiirrossa 
 • mahdollisuus hyödyntää ip tiedonsiirtoa vartiointiliikkeeseen
 • vuokralaitetta edullisempi pidemmällä tarkastelujaksolla

Miinukset

 • perustamiskustannukset maksettava kerralla
 • vartiointiliikkeen palvelusopimus sovittava erikseen

Muuta huomioitavaa

 • kaapelointityö maksaa
 • kaapeloidut ilmaisimet ovat langattomia ilmaisimia edullisempia
 • kaapelit vaikeita piilottaa jälkeenpäin rakenteisiin
 • uudisrakennuksissa kaapelointityö on mahdollista ja suositeltavaa teettää rikosilmoitin- ja kameravalvontajärjestelmille rakennusvaiheessa osana muuta rakennuksen sähkökaapelointia
 • viranomaismääräysten mukainen palosuojaus on mahdollista perustaa ja liittää osaksi rikosilmoitinjärjestelmää 

Kameravalvonnan mahdollisuudet monipuolistuvat

Kameravalvonnan rooli turvallisuuden osatekijänä korostuu etäyhteyksien myötä entisestään. Kameravalvonta on perinteisesti perustettu suojaamaan omaisuutta, sillä on seurattu prosesseja, kameravalvonta on tukenut kulunvalvontaa, kameravalvonnalla on oma roolinsa yksin työskentelyn tukena. Kaveravalvontaan perustuva kävijälaskenta ja seuranta ovat monessa kauppapaikassa arkea.

Miten teillä on hyödynnetty kameravalvontaa, miten kameravalvontajärjestelmän huollot on järjestetty, kuka teillä vastaa järjestelmästä ja sen ylläpidosta?